Odda Kirke  
Dette bilde benytter Java applet. Fri programmvare for å se dette bilde, kan bli instalert fra:  java.com