Link to dnk
VELKOMMEN!   til nettsida til   DEN NORSKE KYRKJE
    i Odda
hjem

Gudstjenester i Tyssedal kirke

    17. januar,   3. søndag i åpenbaringstiden, kl. 17.00,  ved  Margrethe Ølberg

      7. februar,   Fastelavnssøndag, kl. 11.00,  ved  Margrethe Ølberg

    24. mars,   Skjærtorsdag – Torsdag, kl. 11.00,  ved  Margrethe Ølberg

    10. april,   3. søndag i påsketiden, kl. 11.00,  ved  Margrethe Ølberg
Webside Problem?