Link to dnk
VELKOMMEN!   til nettsida til   DEN NORSKE KYRKJE
    i Odda
hjem

Gudstjenester i Tyssedal kirke

    18. januar,   3. søndag i åpenbaringstiden, kl. 17.00,  ved  Margrethe Ølberg

    15. februar,   Fastelavnssøndag, kl. 11.00,  ved  Margrethe Ølberg

    15. mars,   4. søndag i fastetiden, kl. 17.00,  ved  Margrethe Ølberg

    19. april,   3. søndag i påsketiden, kl. 11.00,  ved  Margrethe Ølberg

    24. april,   torsdag samtale gudstjeneste, kl. 18.00,  ved  Njål Engmark
Webside Problem?