Link til dnk
VELKOMMEN!   til nettsida til   DEN NORSKE KYRKJE
    i Odda
 
forsida 
 Kontakt info 
adresse:
Postboks 397, 5751 Odda
besøksadresse:
Soknehuset i Odda
tlf.:     53 65 09 00
fax.:   53 65 09 01
e-post:
postoddakirken.no 
kontortid: tysdag til
fredag; 09.00 - 14.00


Sist oppdatering: 26. mars 2015,  Copyright © Oddakirken/pawel-c 2005-2015Webside Problem?